Faaliyetlerimiz

DERNEĞİN AMACI

Plastik yarı mamul ve bitmiş mamuller, Plastikten mamül ambalajlar, plastik hammadde ve plastik işleme makineleri üreten firmaların tümünü temsil edebilen ve kamu otoritelerinin tam desteğini sağlamış bir sektörel
dernek olmak.
Sektörün sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirerek, plastik sektörünün bir bütün olarak gelişmesini temin
etmeye yönelik plan ve programların hazırlanmasında ve stratejilerin belirlenmesinde öncü ve gündemi belirleyici rol
oynamak.
Plastik eğitimi yanında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, verimi, kaliteyi ve standardizasyonu
arttırıcı usul ve yöntemler ile patent, faydalı model, iş hukuku ve iş güvenliği konularında üyelerine yardımcı olmak.
Üniversite — sanayi işbirliğini sağlayarak, plastik sanayini ülke ekonomisine ve istihdama kaynak yaratan
lokomotif bir sektör haline getirmektir.

DERNEĞİN ÇALIŞMALARI:

Plastik sektörünün makroekonomi içindeki önemini ve etkinliğini ve üyelerinin teknolojik, ticari ve ekonomik gereksinmelerini karşılayacak çalışmalar yapar ya da yaptırır.
Plastik sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları diğer sivil toplum
örgütleri ile koordinasyon sağlayarak, sektördeki teknolojik ve ekonomik gelişmelerden tüm dernek üyelerinin
bilgilendirir.
Dernek üyelerinin mevcut konumlarını küresel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda iyileştirmek ve becerilerini” /
arttırmak için çalışmalar yapar.
Plastik ürünlerinin ve plastik işleme makinalarının ulusal ve uluslararası standartlara veya öngörülen
spesifikasyonlara uygun nitelikte imal edilmesine yardımcı olur.

Copyright © 2022 AVANUS CREATİVE DİGİTAL AGENCY