Hakkımızda

Plastik yarı mamul ve bitmiş mamuller, Plastikten mamül ambalajlar, plastik hammadde ve plastik işleme makineleri üreten firmaların tümünü temsil edebilen ve kamu otoritelerinin tam desteğini sağlamış bir sektörel dernek olmak.
Sektörün sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirerek, plastik sektörünün bir bütün olarak gelişmesini temin etmeye yönelik plan ve programların hazırlanmasında ve stratejilerin belirlenmesinde öncü ve gündemi belirleyici rol oynamak.
Plastik eğitimi yanında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, verimi, kaliteyi ve standardizasyonu arttırıcı usul ve yöntemler ile patent, faydalı model, iş hukuku ve iş güvenliği konularında üyelerine yardımcı olmak.
Üniversite — sanayi işbirliğini sağlayarak, plastik sanayini ülke ekonomisine ve istihdama kaynak yaratan
lokomotif bir sektör haline getirmektir.

Üyesi Olunan Kuruluşlar

Copyright © 2022 AVANUS CREATİVE DİGİTAL AGENCY